4. T-Rör, T-Böj, Y-Böj, Korsrör  

M&S Katalog T-rör, T-böj, Y-böj

Vi tillverkar också

  • Specialuppdragningar  i vår T-drill maskin.
  • Manifold rör upp till full 6 meters längd
  • Förgreningsrör enl. kunds ritning.